Alte proiecte - Asociatia Sibiul Azi
380
page-template-default,page,page-id-380,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Asociația „Sibiul Azi” derulează, în această perioadă, două proiecte menite să contribuie la creșterea performanțelor școlare și să ajute la dezvoltarea personală a elevilor și cadrelor didactice din județul Sibiu.

****************************************

Astfel, 330 de elevi din cadrul a trei unități de învățământ din Nocrich, Șura Mică și Ocna Sibiului sunt parte din proiectul „Dincolo de ușa clasei – dezvoltarea abilităților socio-personale prin activități de învățare experiențială” care urmărește, de altfel, și îmbunătățirea competențelor a 45 de cadre didactice din școlile partenere.
Proiectul este finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și desfășurat pe o perioadă de 13 luni, începând cu 14.12.2022.
Prima etapă a proiectului vizează îmbunătățirea competențelor a 45 de cadre didactice din cadrul unităților de învățământ partenere, respectiv Școala Gimnazială Ocna Sibiului, Școala Gimnazială Șura Mică și Școala Gimnazială Norich. Cadrele didactice participă la o serie de programe de formare și cursuri acreditate, cu referire la părăsirea timpurie a școlii și provocările asociate acesteia, precum și metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament. Ulterior, 330 de elevi (62% din învățământul primar, 38% învățământ gimnazial) vor participa la programe de educație de tip outdoor. Acestea vor fi inițiate și desfășurate de cele 45 de cadre didactice care au urmat cursurile de formare.
Activitățile outdoor vor avea rolul de a contribui la dezvoltarea aptitudinilor socio-umane ale copiilor, la creșterea încrederii în forțele proprii, la promovarea lucrului în echipă, la facilitarea de acțiuni ecologice și de protejare a mediului înconjurător, creșterea creativității, ingeniozității și a responsabilității acestora prin acțiuni și activități extracuriculare organizate la nivelul celor trei unități de învățământ din cadrul proiectului.
Proiectul urmărește, de asemenea, reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii romă și elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio- economic, precum și îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului POCU, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, asigurarea de condiții de acces egal la educație incluzivă și de calitate pentru copiii și tinerii (elevi) care provin din comunități dezavantajate socio-economic, în special din mediul rural și cu accent pe persoane de etnie romă, urmărind o abordare incluzivă extinsă la nivelul comunității dezavantajate.
Nu în ultimul rând, „Dincolo de ușa clasei – dezvoltarea abilităților socio-personale prin activități de învățare experiențială” urmărește creșterea coeziunii socio-economice a comunităților vizate. Pe termen mediu și lung, iar măsurile integrate vor constitui baze solide pentru influențarea pozitivă a mentalităților în comunitățile dezavantajate.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară 6 – Educație și competențe

Obiectiv Specific 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic,

OS.6.6 “ Îmbunătățirea competentelor personalului didactic din învățământul preuniversitar in vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.”, apel de proiecte POCU/987/6/26/ Operațiunea compozită OS 6.3, OS 6.6/26/

Titlul proiectului: „Dincolo de ușa clasei – dezvoltarea abilitaților socio-personale prin activități de învățare experientiala”

Contract POCU/987/6/26/154168

*************************************************
„Explorăm și învățăm în aer liber”, un proiect al Asociației „Sibiul Azi”, își propune să ajute la creșterea performanțelor școlare unui număr de 330 de elevi din trei unități de învățământ din județul Sibiu, respectiv Școala Gimnazială „Octavian Goga” Rășinari, Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu și Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu. Proiectul urmărește, în primă fază, formarea a 45 de cadre didactice din cele trei școli, instruindu-le, totodată, despre metodele de lucru pentru copiii cu probleme de comportament. După absolvirea cursurilor de formare, cadrele didactice vor desfășura activități outdoor cu elevii, acestea având ca scop principal dezvoltarea aptitudinilor socio-umane ale copiilor, precum și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul „Explorăm și învățăm în aer liber” este cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Capital Uman 2014-2020, având ca prim obiectiv oferirea de servicii de formare în domeniul educației non-formale pentru 45 de cadre didactice slectatate în vederea participării la programe și cursuri acreditate. Acestea vizează teme precum părăsirea timpurie a școlii și provocările asociate ei, dar și metode de lucru pentru copiii cu probleme de comportament.
Programele de formare adresate cadrelor didactice vor aborda și o serie de aspecte care să contribuie la o mai bună comunicare între elevi și familie în relația cu școala/ cadrele didactice, având în vedere slaba implicare a părinților în educația copiilor, factor ce predispune la acumularea de absențe, la repetinție și chiar abandon școlar timpuriu.
Ulterior, cele 45 de cadre didactice vor organiza programe de educație outdoor, orientate către nevoile copiilor, ajutându-i la îmbunătățirea competențelor, abilităților și inclusiv la creșterea performanțelor scolare și la dezvoltarea personală.
Principalele scopuri ale acestor activități vizează dezvoltarea aptitudinilor socio-umane ale copiilor, creșterea încrederii în forțele proprii, promovarea lucrului în echipă, facilitarea de acțiuni ecologice și de protejare a mediului înconjurător, creșterea creativității, ingeniozității și a responsabilității acestora prin activități extracuriculare organizate la nivelul celor trei unități de învățământ partenere.
Obiectivul proiectului constă în reducerea părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii romă și elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio- economic.
51% dintre elevii incluși în proiect sunt din ciclul primar, iar 49% din cel gimnazial.
Prin activitățile propuse, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului POCU, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, la asigurarea de condiții de acces egal la educație incluzivă și de calitate pentru copiii și tinerii (elevi) care provin din comunități dezavantajate socio-economic, în special din mediul rural și cu accent pe persoane de etnie romă.
Pe termen mediu și lung, măsurile integrate vor constitui baze solide pentru influențarea pozitivă a mentalităților în comunitățile dezavantajate.
Un alt element important în jurul căruia se va orienta activitatea la nivelul proiectului, cu impact și efecte pozitive pe termen lung, are în vedere diminuarea cazurilor de segregare identificate în școli și adoptarea de soluții personalizate de diminuare si eliminare a acestora, punându-se în prim plan interesul copiilor, prin implicarea comunității și părinților în activitatea și viața socială și școlară.
Proiectul „Explorăm și învățăm în aer liber” POCU/20/4/2, Cod SMIS2014+154300 a început în 29.11.2022 și are o durată de 14 luni.