STOP ABANDONULUI ȘCOLAR! - 2015 - Asociatia Sibiul Azi
400
page-template-default,page,page-id-400,qode-quick-links-1.0,tribe-no-js,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

STOP ABANDONULUI ȘCOLAR!

 

Asociația Sibiul Azi a derulat, în cadrul proiectului, mai multe tipuri de activități, fiind responsabilă de organizarea și implementarea activităților extracurriculare (spectacole, expoziții, excursii, ateliere interactive, activități sportive), a unor cursuri de limbi străine, a atelierelor de soft skills și a activităților de consiliere, prin experții angajați.

Au fost urmărite obiective ca furnizarea de servicii educaţionale specializate, informale şi nonformale, care să îmbunătăţescă comportamentul şcolar şi să încurajeze elevii în a frecventa cursurile; Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară; Integrarea mai rapidă în programul şcolar a elevilor proveniţi din abandon şcolar; Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc; Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; Ridicarea calităţii rezultatelor învăţării prin implementarea metodelor activ-participative atât în activităţile desfăşurate cu elevii cât şi în colaborarea cu părinţii acestora; Au fost obținute rezultate în următoarele domenii :

 • Implicarea elevilor în activități
 • Reducerea absenteismului
 • Progrese în îmbogățirea cunoștințelor elevilor
 • Oferirea unor noi perspective asupra procesului educativ
 • Producerea unor obiecte/subiecte necesare dezvoltății cognitive normale
 • Reducerea decalajului dintre elevi
 • Creșterea interesului pentru participarea la actul educativ din partea elevilor
 • Creșterea interesului pentru implicarea în educația copiilor din partea părinților
 • Suport afectiv și de colaborarea cu membrii comunității
 • Accesul la noi mijloace de comunicare și media
 • Includerea și dezvoltarea capacităților de a empatiza și a comunica mai bine cu colegii
 • Reducerea violenței
 • Prevenirea și contracararea tendințelor violente în grupuri mici
 • Forme multiple de a interacționa cu diverse obiecte și domenii diferite ale cunoașterii
 • Colaborarea școală- familie
 • Colaborarea școală – comunitate
 • Colaborarea Instituții de stat – școală- familie- comunitate

Activitățile au avut o șansă de reușită în schimbarea progresivă a comportamentului elevilor față de școală și față de dascăli. Implicarea elevilor s-a produs treptat, pe măsură ce activitățile au evoluat, fiind captivați de o nouă modalitate de a percepe și realiza procesul educativ și instructiv. Fiecare elev și-a putut descoperi și dezvolta abilități pe măsura capacităților cognitive, motrice, afective, în funcție de interesul imediat și prin participarea la un proces intensiv de educare și autoeducare.

 

S-au desfășurat cursuri de limba engleză pe grupe, în funcție de vârsta participanților. Au fost folosite diferite tipuri de suporturi: print, media pentru a realiza activități interactive de însușire a limbii engleze. Rezultatele obținute au fost în măsură să ofere șanse suplimentare elevilor pentru o mai bună integrare în comunitate, pentru accesul la o altă cultură, pentru formarea socială și profesională ulterioară. Bagajul lingvistic este o formă eficientă de creștere a stimei de sine și a dezvoltării pe diverse paliere a personalității. Atelierele de soft skills au fost importante pentru eficientizarea timpului, planificarea lecțiilor și trezirea interesului pentru pregătirea pentru o profesie.

 

S-au desfășurat activităţi de consiliere a elevilor și activităţi de îmbunătăţire a procesului de învăţare al elevilor. Au fost parcurse etape care au condus la îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor pentru o mai bună organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţii de învăţare şi formare. Toate aceste aspecte au contribuit la îmbunătăţirea unor funcţii psihice necesare în procesul de evoluţie al elevilor. Activităţile desfăşurate cu elevii au vizat implicarea acestora în secvenţe de consiliere, comunicare, relaţionare cu scopul îmbunătăţirii competenţelor acestora. Menţionăm unele din aceste schimbări pozitive din comportamentul activităţii de învăţare a elevilor:

 • Tendinţa de a citi în mod spontan instrucţiunile
 • Corectarea spontană a greşelilor
 • Reducerea numărului de greşeli
 • Creşterea nevoii de precizie
 • Utilizarea spontană a unui vocabular mai precis şi amplu şi a unor concepte mult mai diferite
 • Tendinţa de a căuta mai multe surse de informaţie
 • Creşterea disponibilităţii de a-i ajuta pe alţii şi de a fi ajutaţi
 • Diminuarea absenteismului şi a tendinţei de a se izola de context
 • Diminuarea agresivităţii verbale şi/sau fizice
 • Tendinţa de a apăra mai multe puncte de vedere, poziţii, opinii pe baza unui raţionament logic
 • Creşterea curiozităţii
 • Creşterea capacităţii de autoevaluare şi autocritică
 • Creşterea disponibilităţii de a-şi asuma responsabilităţi
 • Creşterea dispoziţiei de a participa activ la activităţi practice şi la discuţii
 • Creşterea toleranţei faţă de ceilalţi
 • Dezvoltarea capacităţii de a se oferi voluntar
 • Disponibilitate mai mare faţă de dificultăţi şi sarcini
 • Creşterea duratei de timp a atenţiei şi concentrării
 • Pertinenţă mai mare a răspunsurilor şi o mai mare adecvare a reacţiilor
 • Participare mai mare la activităţi prin intermediul formulării de întrebări şi/ sau expunerea gândurilor personale
 • Îmbunătăţirea calităţii întrebărilor şi a răspunsurilor în termeni clari, pertinent exhaustivi
 • Dezvoltarea sensibilităţii în relaţiile personale
 • Utilizarea spontană şi conştientă a funcţiilor şi operaţiilor mentale
 • Creşterea entuziasmului cu care sunt abordate activităţile
 • Dezvoltarea sentimentului de competenţă şi a nivelului de autostimă
 • Disponibilitate mai mare de a se implica în activităţi noi şi mai puţin familiare
 • Reducerea neliniştii în faţa unui lucru nou şi complex
 • Dezvoltarea şi producerea de strategii ingenioase în rezolvarea problemelor
 • Dezvoltarea gândirii divergente şi a tendinţei de căuta răspunsuri alternative
 • Reducerea nivelului de frustare şi anxietate în faţa eşecului
 • Schimbarea pozitivă în relaţiile interpersonale (mai mare linişte şi relaxare)

 

Implicarea elevilor în activităţi de consiliere a dus la o schimbare de atitudine faţă de activitatea desfăşurată în şcoală, ceea ce a permis un progres treptat, dar esenţial în achiziţia de cunoştinţe şi formarea de competenţe, necesare procesului de evoluţie în plan educaţional al acestora.